Smurfit Kappa – 2009÷2010

Naskenovaných bylo 270.000 stran dokumentů (kombinace A4 a výkresů).

Cílem projektu bylo skenování a indexace archivní dokumentace.

SBD Zvolen – od roku 2004

Celkem zpracovaných 110.000 záznamů (realizovaných cca 11 odpisů po 10.000 ks).

Úlohou společnosti NUPSESO, a.s. bylo naskenovat formuláře odpisu vodoměrů bytových jednotek dodaných společností Stavebné bytové družstvo Zvolen, následně z nich vytěžit data a exportovat do databáze.

Národný ústav certifikovaných meraní – Testovanie 9 (Monitor 9) – 2003÷2013

Digitalizace a vyhodnocení cca 975.000 testovacích (rukou vypisovaných) formulářů.

Projekt celoplošného testování žáků 9. ročníků ZŠ v rámci Slovenské republiky. Firma NUPSESO, a.s. zabezpečovala grafické návrhy formulářů a testovacích sešitů, tisk, balení, distribuci, sběr, vyhodnocení a analýzu tohoto projektu.

Slovenské elektrárny – 2005

Zpracovaných 75.000 kusů dokumentace různých formátů.

Předmětem projektu byla digitalizace (skenování) vybrané textové a výkresové části dokumentace z RSTD JE V-1 a RSTD JE-V2.

NR SR – digitalizace archivu parlamentní knihovny - 2003÷2005

Zpracovaných cca 1.000.000 normostran.

Projekt byl zaměřený na zpracování současné a historické dokumentace pomocí profesionální technologie OCR od firmy ABBYY. Cílem byla digitalizace archivu a knihovny Národní rady SR s následným zveřejněním na webové stránce.

JAVYS – digitalizace archivní dokumentace jadrové elektrárny - 2007÷2009

Zpracování 350.000 stran formátu A4.

Cílem projektu byla digitalizace a indexace archivní dokumentace s podporou inženýrských činností při vytřídění a kompletování aktuálních dokumentů. Ručně zaindexováno bylo celkově 670.000 záznamů.

Kärcher Slovakia, s.r.o. – zpracování formulářů „Záruční list“ – od roku 2009

Předpoklad cca. 30000 formulářů ročně.

Pro společnost Kärcher jsme graficky navrhli a zároveň tiskneme a vytěžujeme data z formulářů záručních listů a servisních oprav. Zákazníkovi je odevzdávaná spolu s obrazy skenovaných dokumentů i kompletní databáze údajů o zákaznících a servisu.

EGP Invest, Uherský Brod (ČR) – 1998, 2000, 2001

Zpracovaných cca 50.000 výkresů různých formátů.

Předmětem projektu byla digitalizace (skenování, indexování) výkresové dokumentace, obnova SKR EDU – uložení dokumentace do databáze.

Pojišťovací společnost - od roku 2010

Zpracování cca 220.000 dokumentů.

Cílem projektu je digitalizace smluvních dokumentů pojišťovací společnosti, jejich následná indexace pomocí technologií flexibilního vytěžování údajů a tvorba vstupních dávek ve formátu XML pro DMS systém odběratele.

VÚJE Mochovce – 1997÷2000

Zpracovaných 125.000 dokumentů.

Cílem bylo vypracování projektu, softwarové aplikace pro digitální archiv a zpráva archivu papírových a digitálních dokumentů technické dokumentace pro spuštění atomové elektrárny Mochovce. Skenování s následnou konverzí a uložením dat na CD.