ISO 27001:2005

Bezpečnost zpracovávaných dat

  • Certifikát ISO 27001:2005

PQM

NUPSESO, a.s. má zavedený a certifikovaný systém řízení
informační bezpečnosti podle normy ISO 27001:2005.
Při zpracovávání dokumentů je kladený důraz na zajištění
bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů.

  • Zabezpečené prostory

Zpracovávání dokumentace probíhá v protipožárně
zabezpečených prostorech s kamerovým systémem.
Navíc máme zavedený
systém řízení evidence vstupů.

  • Bezpečná přeprava a uskladnění dokumentů

Dokumenty jsou přepravované v uzamykatelných kovových
přepravných boxech a uskladněné v regálových boxech
na kovových regálech v skladě s omezeným přístupem.