Digitalizace papírové dokumentace

Vědeli jste, že:

  • 7,5 % ze všech papírových dokumentů se ztratí,
  • 3 % zůstávají nezaloženy,

  • 50 % času firma ztratí při jejich hledání?

Zdroj: PricewaterhouseCoopers

Nabízíme vám služby digitalizace různých typů dokumentů pomocí nejmodernějších zařízení, profesionálního softwaru a zaškolených pracovníků s dlouholetými zkušenostmi.

Nabízíme vám:

Čo všechno zahrňuje služba digitalizace?

  • Přípravu dokumentů před skenováním - bližší informace

  • Skenování

  • Kontrolu kvality a opravu naskenovaných snímků

  • Uložení na média podle požadavků zákazníka

Volitelné možnosti služby:

  • Vrácení zdigitalizovaných dokumentů do původního stavu - opětovné sešití, vložení do původních obalů, původní uspořádání