Příprava dokumentů před skenováním

Dokumenty určené k digitalizaci je před skenováním potřebné upravit tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo dokumentů, a aby byly v procesu digitalizace nebo případného převodu do textu dosaženy co nejlepší výsledky. Naši zkušení operátoři to udělají za Vás!

Příprava dokumentů zahrnuje:

  • vybalení a kontrolu obsahu dodávky dokumentů

Operátoři vybalí dokumenty dovezené od zákazníka a zkontrolují, jestli dodávka obsahuje všechny dokumenty, které má.

  • vybrání z šanonů, obalů apod.

Dokumenty určené ke skenování jsou vybrané z vázání a obalů.

  • odstranění spinek

Z jednotlivých dokumentů jsou odstraněny všechny spony a svorky, které by mohly při procesu skenování poškodit skener nebo samotné dokumenty.

  • podlepení natrhnutých částí stran a vyrovnání pokrčených stran

Natrhnuté strany jsou před procesem skenování podlepené, aby nedošlo k jejich zaseknutí ve stroji a následnému zničení.

  • třídění dokumentů

Dokumenty jsou roztříděné, označené čárovými kódy, resp. jsou mezi ně vložené separační listy.

Na požádání zákazníka mohou být dokumenty po procesu skenování skartované nebo opětovně sesvorkované a vrácené do původních obalů.