Finanční instituce

Finančním institucím nabízíme tyto služby:

Třídění, indexaci a archivaci došlé pošty

Cílem je:

 • Efektivnější a kvalitnější práce při třídění, zpracovávání a digitální archivace došlé pošty
 • Šetření času při třídění došlé pošty
 • Rychlé a velmi přesné vyhledávání

Nástroje na podporu podnikových činností při správě a řízení:

 • správa došlé pošty
 • zpřístupnění došlé pošty jednotlivým manažerům v editovatelné podobě prostřednictvím mailu
 • automatické třídění
 • inteligentní archivace a indexace firemní pošty
 • při úpravách a komentování důležitých smluv
 • při archivaci a skladování jakékoliv dokumentace

Automatizované zpracovávání formulářů a různých typů dokumentů a přímý export do IS, DMS, EMS apod.

Cílem je:

 • Efektivnější a kvalitnější práce při třídění, zpracovávání, digitální archivaci dokumentů
 • Urychlení procesu zadávání údajů z různých dokladů a dokumentů přímo do podnikových IS, účetních a ekonomických systémů anebo DMS
 • Rychlý a bezchybný přenos údajů z vytištěných dokladů přímo do informačních systémů bez ručního přepisování
 • Šetření času a nákladů spojených s ručním přepisem údajů

Přínosy automatizovaného sběru dat z dokumentů

 • Není zapotřebí ručně přepisovat údaje z různých dokumentů do počítače, nižší režijní náklady
 • Snížení chybovosti, zvýšení přesnosti zadávaných údajů
 • Zkrácení času zadávání údajů
 • Rychlejší načtení údajů do informačních a ekonomických systémů
 • Rychlý a jednoduchý přístup k požadovaným údajům, možnost okamžitého vyhledávání jakéhokoliv dokladu
 • Automatické třídění dokumentů
 • Současná digitalizace a archivace dokumentů
 • Přímý export údajů do databáze propojené na používaný informační systém
 • Další krok k centralizaci

Řešení automatického sběru dat je možné použít pro:

 • Rukou vyplňované formuláře
 • Faktury

Model procesu automatizovaného zpracovávání dokumentů

 • Příjem a označení dokumentů čárovými kódy
 • Skenování a současné rozpoznávání
 • Verifikace údajů
 • Validace údajů - ověření pravidel, kontrola dat vzhledem k databázím,…
 • Export údajů do databáze (on-line propojená s informačním systémem zařízení) anebo do souboru různých formátů (*.txt, *.xls, *.dbf, *.xml, ...)