Jiné

Třídění, indexace a archivace došlé pošty

Cíle:

 • Efektivnější a kvalitnější práce při třídění, zpracovávání a digitální archivaci došlé pošty
 • Šetření času s tříděním došlé pošty
 • Rychlé a velmi přesné vyhledávání

Nástroje na podporu podnikových činností

 • organizace došlé pošty
 • zpřístupnění došlé pošty jednotlivým manažerům v editovatelné podobě prostřednictvím e-mailu
 • automatické třídění
 • inteligentní archivace a indexace firemní pošty
 • při úpravách a komentování důležitých smluv
 • při archivaci a skladování jakékoliv dokumentace

Převod dokumentů do editovatelné podoby, digitalizace a archivace

Cíle:

 • Zrychlit práci s různými dokumenty
 • Umožnit jejich editaci vytištěných dokumentů a PDF souborů
 • Archivace a rychlé vyhledávání

Nástroje na podporu podnikových činností

 • převod papírových dokumentů a PDF souborů do editovatelných formátů pro potřeby změn a úprav v dokumentech, dokladech, smlouvách, tabulkách atp.
 • inteligentní archivace s možností vyhledávání

Automatizované zpracovávání formulářů a různých typů dokumentů a přímý export do IS, DMS, EMS,…

Cíle:

 • Efektivnější a kvalitnější práce při třídění, zpracovávání a digitální archivaci dokumentů
 • Urychlení procesu zadávání údajů z různých dokladů a dokumentů přímo do podnikových IS, účetních a ekonomických systémů anebo DMS
 • Výkonné a komplexní nástroje na rychlý a bezchybný přenos údajů z vytištěných dokladů přímo do informačních systémů bez ručního přepisování
 • Šetření času a nákladů spojených s ručním přepisováním údajů

Přínosy řešení automatického sběru dat z dokumentů

 • Odpadá ruční přepis údajů z faktur, objednávek, účetních dokladů, smluv, dotazníků, formulářů atd. do počítače, nižší režijní náklady
 • Snížení chybovosti a zvýšení přesnosti zadávaných údajů
 • Zkrácení času zadávání údajů, zrychlení načtení dokumentů do informačního a ekonomického systému
 • Rychlý a jednoduchý přístup k požadovaným údajům, možnost okamžitého vyhledání jakéhokoliv dokumentu
 • Automatické třídění dokumentů
 • Současná digitalizace a archivace dokumentů
 • Přímý export údajů do databáze propojené na používaný informační systém
 • Další krok k centralizaci

Řešení je možné použít pro různé typy dokumentů:

Model procesu automatizovaného zpracovávání dokumentů

 • Příjem a označení dokumentů čárovými kódy
 • Skenování a současné rozpoznávání
 • Verifikace údajů
 • Validace údajů - ověření pravidel, kontrola dat s databázemi,…
 • Export údajů do databáze (on-line propojené s informačním systémem zařízení) anebo do souboru různých formátů (*. txt, *.xls, *.dbf, *. xml, ...)