Knihovny, muzea, archivy

Nabízíme vám službu

Digitalizace, archivace a indexace s možností rychlého vyhledávání

Co vám služba poskytne a umožní?

  • Efektivnější a kvalitní digitalizaci papírových knih různé kvality
  • Jejich archivaci a indexaci
  • Vytvoření kvalitního archivu s možností vyhledávání v dokumentech a knihách
  • Možnost rychlého a přesného vyhledávání pomocí indexů
  • Jednoduché dohledání originálu
  • Zpřístupnění knih veřejnosti na internetu

Knihy vám naskenujeme bez nutnosti porušení vazby. Více informací