Laboratoře a zdravotnictví

Nabízíme Vám následující řešení:

Systémy pro automatizované zpracovávání formulářů v laboratorních a zdravotnických zařízeních

Automatizace procesu sběru dat z formulářů (žádanek apod.) a celkové zefektivnění a zkvalitnění práce ve Vašem zařízení. Tento dávkový a flexibilní systém Vám pomůže čelit neustálému zvyšování tempa a nárokům ve Vašem oboru, ať už co se týká objemu dat anebo časového stresu.

Dnes už úspěšně využívá tento systém několik laboratoří a zdravotnických zařízení. Vybavte se také podobně a neztrácejte tak krok s konkurencí ani s dobou!

Přínosy řešení automatického sběru dat ze žádanek:

 • Odpadá ruční přepis žádanek do PC, nižší jsou režijní náklady
 • Zkrácení času zadávání údajů, zrychlení načtení požadavků na laboratorní vyšetření
 • Snížení chybovosti a zvýšení přesnosti zadávaných údajů (provázání žádanky s čárovým kódem – vyloučení omylu, ověření sesbíraných údajů s databází - jména, rodné číslo apod.)
 • Další krok k centralizaci
 • Přímý export údajů do databáze propojené na používaný informační systém
 • Rychlý a jednoduchý přístup k požadovaným údajům, možnost okamžitého vyhledání kterékoliv žádanky
 • Současná digitalizace a archivace žádanek
 • Vynikající pomoc při akreditaci laboratoře podle normy ISO 15189 - účinný laboratorní nástroj pro dodržování správné laboratorní práce

Model procesu automatizovaného zpracovávání žádanek:

 • Příjem a označení žádanek čárovými kódy
 • Skenování a současné rozpoznávání pomocí profesionálního OCR softwaru
 • Verifikace údajů
 • Validace údajů - ověření pravidel, kontrola dat s databázemi
 • Export údajů do databáze (on-line propojené s informačním systémem zařízení)
 • Zpracování vzorků laboratorními analyzátory
 • Výsledky z analyzátorů odeslané zpět do IS zařízení

Reference z oblasti

 • AnalytX s.r.o., Trnava: 1 200 žádanek/den
 • BioLab spol. s r.o. Klatovy, Centrum laboratorní medicíny: 250 vzorků denně = cca 2 000 vyšetření
 • Lékařské Laboratoře, s.r.o., Praha: v současnosti 200 žádanek/den, postupné rozšiřování systému do dalších provozů

Recenze a prezentace

 • FONS – Informační bulletin, č. 3-4/2006, „Automatické snímaní žádanek – Systém automatizovaného snímaní žádanek v ambulantní laboratoři (a nejen v ní?!)“, Ing. Jan Brůha
 • Technologická konference ABBYY, 24. 5. 2006, Praha, na téma „Softwarová řešení pro hromadné zpracování dokumentů a formulářů.“, Hromadné zpracování dat v chemických laboratořích (prezentace), Ing. Jan Brůha, Ing. Peter Vašíček