Maloobchod a velkoobchod

Nabízíme Vám službu

Automatický sběr dat z dokumentů

Cílem služby je:

 • Efektivnější a kvalitnější práce při třídění, zpracovávání a digitální archivaci účetních dokladů
 • Rychlé naplnění údajů z účetních dokladů přímo do podnikových IS, účetních a ekonomických systémů anebo DMS
 • Rychlý a bezchybný přenos údajů z vytištěných dokladů přímo do informačních systémů pro obchod bez ručního přepisu
 • Jednoduché a velmi rychlé uskladnění zboží a dodání do prodejen k přímému prodeji zákazníkům anebo partnerům

Přínosy služby:

 • Odpadá ruční přepis údajů z faktur, objednávek, účetních dokladů, atd. do počítače, nižší jsou režijní náklady
 • Snížení chybovosti a zvýšení přesnosti zadávaných údajů
 • Zkrácení času zadávání údajů, zrychlení načtení faktur a dodacích listů do informačního a ekonomického systému
 • Urychlení procesu uskladnění zboží a jejich následující prodej přímo zákazníkům anebo v prodejnách
 • Rychlý a jednoduchý přístup k požadovaným údajům, možnost okamžitého vyhledání jakéhokoliv účetního dokladu
 • Současná digitalizace a archivace účetních dokladů
 • Rychlá práce se zbožím
 • Přímý export údajů do databáze propojené na používaný informační systém
 • Další krok k centralizaci

Možnost aplikace řešení automatického sběru dat pro různé typy formulářů:

 • Faktury (Další informace)
 • Objednávky
 • Účetní doklady
 • Dodací listy
 • Atd. (Více)

Model procesu automatizovaného zpracovávání účetních dokladů:

 • Příjem a označení dokumentů čárovými kódy
 • Skenování a současné rozpoznávání dokumentů
 • Verifikace údajů
 • Validace údajů - ověření pravidel, kontrola dat k databázím apod.
 • Export údajů do databáze (on-line propojené s informačním systémem IS zařízení) anebo do souboru různých formátů (*.txt, *. xls, *.dbf, *.xml,...)