Právní a notářské kanceláře

Nabízíme Vám službu

Převod dokumentů do editovatelné podoby, digitalizaci a archivaci dokumentů

Díky našim službám budete moci upravovat dokumenty v needitovatelných formátech a kdykoliv rychle vyhledat dokument, který právě potřebujete!

Cílem je:

  • Zrychlit práci s právními dokumenty
  • Umožnit editaci vytištěných dokumentů a dokumentů ve formátu PDF
  • Archivace a rychlé vyhledávání

Nástroje na podporu činností, které jsou spojeny s právnickými a notářskými kancelářemi

  • převod papírových dokumentů a PDF souborů do editovatelných formátů pro potřeby změn a úprav v dokumentech, dokladech, různých smlouvách apod.
  • inteligentní archivace s možností vyhledávání

Více informací