Stavební společnosti

NUPSESO GROUP má dlouholeté zkušenosti v oblasti digitalizace technické dokumentace (elektrotechnické, stavební, strojírenské; automatizace, systémů řízení a kontroly apod.) s návazností na digitální archivy a ostatní IS firem.

Stavebním společnostem nabízíme službu

Automatizované zpracování technické dokumentace

Přínosy služby

 • Uspořádaný a prohledávatelný digitální archiv kompletní technické dokumentace
 • Editovatelné dokumenty vhodné pro další použití bez nutnosti přepisování textů
 • Vektorizovaná výkresová dokumentace (hybridní, úplná, 2D anebo 3D vektorizace, s uloženými technickými informacemi apod.)
 • Databáze technické dokumentace

Model procesu automatizovaného zpracovávání technické dokumentace

 • Vytvoření databáze indexů stavební dokumentace
 • Přeprava dokumentace určené k digitalizaci na naše pracoviště
 • Příprava dokumentace pro skenování
 • Naskenování dokumentace
 • Vektorizace výkresové dokumentace
 • Převod dokumentace do archivního formátu PDF/A anebo do editovatelného textu
 • Propojení naskenovaných souborů s databází
 • Uložení dat na zvolený nosič (CD, DVD, HDD,…)
 • Uložení a označení papírové dokumentace do archivních krabic
Na základě analýzy vaší technické dokumentace Vám připravíme konkrétní cenovou nabídku. Neváhejte kontaktovat naše odborníky.