Účetní a auditorské firmy

Pro účetní a auditorské firmy nabízíme:

Vytěžování dat z faktur a účetních dokladů a zápis údajů přímo do ekonomických, účetních a informačních systémů

Efektivnější a kvalitnější práce při třídění, zpracovávání a digitální archivaci účetních dokladů s propojením na podnikový IS anebo DMS. Tyto špičkové technologie nabízejí výkonné a komplexní nástroje na podporu podnikových činností při správě a řízení podniku - správa došlé pošty, zpřístupnění došlé pošty příslušným manažerům v editovatelné podobě prostřednictvím e-mailu, inteligentní archivace firemní pošty, při úpravách a komentování důležitých smluv, a rovněž při archivaci a skladování libovolné dokumentace.

Řešení automatického sběru dat je možné použít pro různé typy formulářů:

 • Faktury
 • Objednávky
 • Účetní doklady
 • Dodací doklady
 • a pod.

Přínosy řešení automatického sběru dat z účetních dokladů:

 • Zkrácení času zadávání údajů do firemního IS (DMS)
 • Odpadá ruční přepis údajů z faktur, objednávek, účetních dokladů, atd. do počítače, nižší režijní náklady
 • Snížení chybovosti a zvýšení přesnosti zadávaných údajů
 • Další krok k centralizaci
 • Přímý export údajů do databáze propojené na používaný IS
 • Rychlý a jednoduchý přístup k požadovaným údajům, možnost okamžitého vyhledání jakéhokoliv účetního dokladu
 • Současná digitalizace a archivace účetních dokladů

Model procesu automatizovaného zpracovávání žádanek:

 • Příjem a označení dokumentů čárovými kódy
 • Skenování a současné rozpoznávání pomocí OCR softwaru
 • Verifikace údajů
 • Validace údajů - ověření pravidel, kontrola dat souběžně s databází
 • Export údajů do databáze (on-line propojené s informačním systémem zařízení)