Překladatelské služby

NUPSESO, a.s. působí v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb již více než 13 let.
Překladatelské služby vykonáváme podle osvědčených postupů pro zabezpečení kvality,
které jsou certifikované podle normy ISO 9001:2008.

Jaké jazyky máme v nabídce?

Nabízíme překladatelské služby na profesionální úrovni z a do různých evropských jazyků a méně frekventovaných asijských jazyků:

český
anglický
německý
portugalský
srbský
čínský
slovenský
polský
italský
španělský
turecký
ukrajinský
francouzský
holandský
ruský
slovinský
rumunský
bulharský
maďarský
korejský
norský
chorvatský
švédský
řecký

Oblasti poskytování překladatelských služeb

Překládáme texty z běžné oblasti, především ale vynikáme v odborných překladech z různých oblastí:

bankovnictví a finance
chemie
strojařství
biologie
marketing
školství a vzdělávání
elektrotechnika
obchod a služby
technická dokumentace
energetika
zemědělství
věda a technika
ekonomika a právo
stavebnictví
výpočetní technika a jiné

Poskytujeme i překlady různých dokladů a dokumentů pro konkrétní cílové skupiny:

Studenti:
Firmy:
Široká veřejnost:
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Texty obchodní korespondence
Potvrzení o hlášení pobytu
Diplom
Smlouvy
Rodný list
Abstrakt prací
Splátkové kalendáře k smlouvě
Výpis z registru trestů
Čestné prohlášení
Tiskopisy
Oddací list
Výuční list
Manuály k produktům
Kupní-prodejní smlouvy
Rodný list a jiné
Katalogy
Technický průkaz
 
Jídelní lístky
Úmrtní list
 
Web stránky
Oznámení o uzavření manželství
 
Daňové dokumenty
Různá potvrzení
 
Certifikáty a jiné
Rozsudek ve jménu ČR a jiné

Úřední ověření překladů

Zabezpečujeme překlady s ověřením soudních překladatelů v jazyce anglickém, českém, německém, maďarském, ruském, francouzském, chorvatském, srbském a jiných podle požadavky zákazníka.

Jaká je cena překladu?

Ceny překladatelských služeb se pohybují od 10,00 € bez DPH za jednu normostranu (1500 znaků bez mezer). Přesná cena závisí na jazyku, z/do kterého se překlad vyhotovuje.
Cena za překlad s ověřením je 26,60 € bez DPH za jednu normostranu pro všechny jazyky.

V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci anebo při zakázkách rozsáhlejšího charakteru Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku s možností slevy podle charakteru a rozsahu zakázky.

Jak zadat překlad?

Text, který potřebujete přeložit, můžete zadat:

E-mailem na:
Telefonicky
na číslo:
(+420) 224 236 900

Proč si vybrat právě NUPSESO, a.s.?

  • Máme zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle nejnovější normy ISO 9001:2008!
  • Překlady je možné vyhotovit expresně do 12 nebo 24 hodin!
  • V překladech dokumentů je na požádání zákazníka možné zachovat obrázky, tabulky a rozložení a formátování textu jako v původním dokumentu!