Vytěžování dat - ICR

Potřebujete vytěžovat data z dokumentů? Máte už dost nekonečného opisování údajů z formulářů do databází?
Nemusíte investovat do drahých zařízení, uděláme to za vás!

Nabízíme vám službu zpracování formulářů a jiných strukturovaných dokumentů pomocí špičkových technologií.

Co je ICR?

ICR (Intelligent Character Recognition) - inteligentní rozpoznávání znaků je pokročilá forma OCR, která je schopná rozpoznat ručně psané písmo - a to velké tiskací písmo a číslice. Umožňuje potom automatizované zpracovávání různých rukou vyplněných formulářů a následný export dat do databází.

Jaké dokumenty je možné zpracovat?

 • tištěné anebo vypisované rukou tiskacím písmem
 • různé strukturované dokumenty jako formuláře, odpisové
  listy, dotazníky, kartotékové záznamy, volební lístky,
  zkušební testy, formuláře na průkazy (i s fotografiemi)
  a pod.
 • jednostránkové anebo vícestránkové dokumenty – s pevnou
  anebo variabilní strukturou (např. faktury, daňová přiznání,
  v nichž se může určitá strana vícekrát opakovat)

Co všechno služba obsahuje?

 • skenování dokumentů
 • vytěžování dat
 • verifikaci a validaci vytěžených dat podle zákazníkem definovaných pravidel (např. souhlas s databázemi, logické a matematické kontroly, kontrola úplnosti)
 • trvalou archivaci originálních dokumentů (s možností doručení originálu na požádání) resp. jejich skartaci (podle požadavků zákazníka)

Jaké jsou možné výstupy?

Formáty: *. dbf, *.xls, *.csv, *.dcx, *.txt, *.xml, přes ODBC, programovým skriptem a pod.

Uložení na média: CD, DVD, BD, HDD, FlashStorage, upload přes FTP a pod.

Další možnosti zpracování

 • vyhodnocování zaškrtávacích polí v různých dotaznících
 • čtení čárových kódů
 • uložení obrázku v binárním tvaru přímo do databáze (např. podpis)
 • současné uložení naskenovaného dokumentu ve formátu PDF/A (standard pro dlouhodobou archivaci s textem pod obrazem)
 • digitální podpis, časové razítko - pro zabezpečení integrity vytvořeného souboru
 • návrh dizajnu optimalizovaný pro strojově zpracovatelné formuláře
 • návrh a dodání systému pro průběžnou digitalizaci nově vznikajících dokumentů