Formuláře - vytvoření, tisk, zpracování

Potřebujete získat data z různých formulářů do svého počítače? Už je nemusíte pracně přepisovat!

Služba zpracování formulářů spočívá v automatické extrakci dat z formulářů a jejích exportu do databází nebo jiných aplikací.

Zpracujeme vaše:

- pojišťovací formuláře
- různé výkazy
- registrační karty
- odpisové archy
- dotazníky
- záznamy z výroby
- zkušební archy
- montážní listy
- hlasovací lístky
- a mnohé další
- žádanky
 
Pro zákazníky, kteří nezpracovávají data z papírových formulářů kontinuálně, ale jen občas, nabízíme zpracování dat z formulářů dodavatelským způsobem. Vytvoříme i samotný formulář podle Vašich požadavek vhodný pro ruční vypisování. Zákazník tak nepotřebuje investovat do nákupu software a hardware, ani do zaškolení svých zaměstnanců.

Výsledný produkt

Zákazníkovi odevzdáváme vytěžená data podle jeho požadavků:
  • ve formátech TXT, CSV, DBF, MS EXCEL, MS ACCESS, XML
  • přímý export do jeho existujících databází
  • specifický export do různých IS
Kromě dat mohou být součástí dodávky i naskenované dokumenty v obrazovém formátu (např. TIFF, PDF, PDF/A), ke kterým mohou být přiřazené „linky“ z jednotlivých položek databáze.
Zakázka je odevzdaná na CD-ROM, DVD-ROM anebo jiném digitálním médiu, podle požadavek zákazníka.

Služba návrhu a tisku formulářů pro strojové zpracování zahrnuje následující činnosti:

  1. Grafický návrh formuláře, případně přizpůsobení již existujícího
  2. Tisk formulářů v požadovaných množstvích*
  3. Distribuci formulářů klientům
  4. Dotisk dat do formulářů (např. při odpisech - poslední stavy)
  5. Zpracování formulářů (vytěžení dát)

* Možnost tisku i samopropisovacích formulářů.

Podívat se na leták