Přehled systému

DMS qub se skládá ze tří aplikací:

  • DMS Server: srdce systému, služba běžící na serveru.
  • DMS Administrace: aplikace na serveru určená na konfiguraci systému. Slouží na nastavení funkcí systému. Hlavními funkcemi je konfigurace typů ukládaných dokumentů, konfigurace workflow a správa uživatelů a skupin.
  • DMS Klient: aplikace běžící v prostředí webového prohlížeče, přes kterou uživatelé se systémem pracují. S její pomocí můžete popisovat, vyhledávat a prohlížet dokumenty a pracovat s úkoly, které jsou s dokumenty spojené.

S jakými typy souborů ví DMS pracovat?

DMS primárně pracuje se soubory typu PDF. Pro tyto soubory má plnou podporu zpracování i zobrazování.

DMS má dále plnou podporu pro obrázky typu JPG a PNG.

Do DMS je možné uložit též soubory Microsoft Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX). Avšak tyto dokumenty není možné přímo zobrazovat v klientské aplikaci DMS. Uživatelé teda jejich obsah nevidí přímo v okně DMS, můžou si je ale stáhnout a zobrazit separátně pomocí aplikací Microsoft Office. Jiné typy souborů není možné do DMS založit jako dokument. Pokud jsou do importního adresáře vložené soubory jiných typů, DMS Server je bude ignorovat a v importním adresáři zůstanou ležet.