KODAK Capture Pro

KODAK Capture Pro

Vysoce výkonná skenovací a indexační aplikace, která díky mnohým nástrojům
pro úpravu po skenování umožňuje optimalizovat práci se skenovanými dokumenty.
Uživateli zabezpečuje maximální rychlost, přesnost a jednoduchost skenování.
Umožňuje optimálně využít všechny přednosti skeneru a zvýšit produktivitu práce.

 

 

Optimalizované funkce softwaru KODAK Capture Pro:

 • Podpora více než 150 modelů skenerů od všech předních světových výrobců
 • Zvýšená produktivita díky mnohým automatizovaným funkcím
 • Pokročilé indexování pomocí až 999 indexovacích polí
 • Prohlížeč dávek a zobrazení miniatur v GUI
 • Podpora čárových kódů a podpora zónového OCR/MICR
 • Možnost přizpůsobení softwaru pomocí rozhraní pro programování aplikací (API)
 • Konektivita s desítkami systémů pro správu dokumentů a správu obsahu
 • A mnohé další

Základní popis

Dávkové skenování se dostalo na další úroveň produktivity!

Kodak Capture Pro Software je skenovací aplikace, která úplně využívá všechny funkcionality skenerů Kodak a dalších cca 160 modelů
skenerů od jiných výrobců. Obsahuje mnohé automatizované funkce, pružné přizpůsobení požadovanému množství zpracovávaných
dokumentů, mnohé přednastavené výstupní formáty a struktury dat.

K novým funkcionalitám patří např.:

 • vyhledávání v databázích pro automatickou validaci a vyvolávání indexových polí v ODBS databázích
 • automatický import už existujících obrazových souborů a možnost použít na ně všechny imagingové funkce
  stejně jako u skenovaných dokumentů
 • "Advanced System Output Destinations" umožňuje vybrat jakýkoli podporovaný typ souboru pro obrazový výstup
 • plná integrace se systémy MS SharePoint, Documentum a mnohými jinými ECM anebo DMS systémy

Popis funkcionalit

Intuitivní a nastavitelné uživatelské rozhraní

 • Panely nástrojů a okna mohou být umístěné kdekoliv tak, aby jejich pozice co nejlépe vyhovovala příslušné
 • skenovací úloze
 • Prohlížeč Dávka/Dokument/Stránka zajišťuje dokonalý přehled o obsahu dávky a nabízí jednoduchou navigaci
 • a efektivní editaci dat
 • Automatické nebo manuální vymazávání prázdných stránek založené na velkosti souboru nebo na obsahu.
 • Ukládejte jen to, co chcete, při plné kontrole nad tím, co vymazáváte
 • Přednastavené úlohy na jedno kliknutí, které umožní i začínajícímu uživateli vykonávat komplexní
 • skenovací práce

Efektivní indexace

 • Indexování založené na čárových kódech včetně dvojdimenzionálních (2D) čárových kódů, zónovém
  OCR se sběrem dat ve více jak 100 jazycích a MICR. Teoreticky neomezený počet indexačních polí a znaků
 • Výstupní masky pro data všech typů umožňující jednoduché a pružné přeformátování hodnot
 • Náhrady znaků pro automatickou opravu častých chyb OCR anebo vymazávání nechtěných znaků
 • XML výstupní formát indexů nabízející jednoduchou výměnu a sdílení dat
 • Oprava dat označených jako chyby je možné ihned při jejich výskytu anebo později při dalším průběhu zpracování
 • naskenovaného dokumentu
 • Rozbalovací seznamy pro vkládání vybraných konkrétních typů dat
 • „Drag and Drop“ OCR pro vytěžování dlouhých datových struktur jako např. adres
 • Zvětšování částí dokumentu s klíčovými daty
 • Vytěžování dat z kterékoli strany vícestránkového dokumentu

Široká nabídka výstupů

 • Možnost vybrat výstup v barvě a černobíle nebo černobíle a ve stupních šedé
 • Skenování do tradičních souborových formátů včetně TIFF a JPEG a dále úplná podpora PDF včetně
 • neomezeně prohledávatelného PDF (v jakémkoli jazyce včetně asijských), PDF-A a PDF-MCR
 • bez dodatečných nákladů
 • Skenování přímo do e-mailu nebo do širokého spektra DMS a ECM aplikací

Vysoká míra bezpečnosti a ochrany dat

 • Zakrývání citlivých informací
 • Správa uživatelských oprávnění pro zajištění ochrany a integrity dat s individuálními uživatelskými a skupinovými profily
 • Práva řízené na úroveň jednotlivých funkcí anebo jejich skupin
 • Volitelné zachování dávek pro nové zpracování i po jejich exportu
 • Audit indexování na výstupu zabrání exportu chybně anebo částečně indexovaných dat
 • Digitální podpis jako indikace, jestli byl obraz dokumentu pozměněný