ABBYY FineReader Engine 11

ABBYY FineReader Engine je obsáhlý OCR SDK pro vývoj výkonných a inteligentních systémů na rozpoznávání dokumentů, konverzi dokumentů a vytěžování dat. Umožňuje integraci technologií, jako jsou: optické rozpoznávání znaků (OCR), inteligentní rozpoznávání znaků (ICR), optické rozpoznávání značek (OMR), rozpoznávání čárových kódů (OBR), zobrazování dokumentů
a konverze PDF souborů.

Nejobsáhlejší balíček jazyků

Podporuje 198 jazyků pro OCR a 113 jazyků pro ICR. Má speciální funkce pro učení vzorů a vytváření uživatelských jazyků

Architektura rozpoznávání na více jádrech

Zvýšená produktivita pro případy vysokého pracovního zatížení přináší až 90%-ný nárost rychlosti .pro každé dodatečné jádro
v porovnání s jedno-jádrovými systémy.

Více informací >>